คู่มือการขอยืดระยะเวลายืม

คุณควรทำอย่างไรหากคุณไม่สามารถจ่ายเงินในวันครบกำหนดได้

ไม่ต้องกังวล เราดูแลลูกค้าของเราและเข้าใจปัญหาของพวกเขา คุณสามารถ ขอยืดระยะเวลาคืนเงินที่คุณขอยืม และหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาและรักษาเครดิตกับเราได้

 • 1 วิธีคิดค่าใช้จ่ายในการขอยืดเวลาคืนเงิน
  ตัวอย่าง: คุณยืม 5000 บาท จำนวน10 วัน และคุณต้องการยืดเวลาอีก 7 วัน.
  ขั้นแรก ชำระค่าบริการ 500 บาทสำหรับเวลาที่คุณใช้เงิน + ค่าบริการ 150 เป็นเวลา 7/14/28 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณต้องการยืดออกไป
  หลังจากผ่านไป 7 วัน ตามที่คุณขอยืดหรือน้อยกว่านั้น คุณสามารถคืนเงินกู้ของคุณได้เต็มจำนวน และจ่ายเงินเพิ่มอีก 350บาท เป็นอันจบสัญญานี้
  ตัวอย่างที่2 เช่น คุณยืม 1000 บาท เป็นเวลา 14 วัน และคุณต้องการยืดเวลาอีก 10 วัน
  ชำระค่าบริการ 140 บาท สำหรับเวลาที่คุณใช้เงิน + ค่าบริการ 150 บาทค่ายืดเวลา และ 100 บาท สำหรับ10วันที่เพิ่มเข้ามา
  หลังจากผ่านไป 10 วันคุณสามารถต่ออายุเงินกู้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือปิดเงินกู้อย่างเต็มที่และจ่ายเงิน 100 บาทเท่านั้น โดยคุณสามารถเลือกได้ระหว่าง จ่ายค่ายืดระยะเวลา ในวันที่ขอยืด และเก็บค่าใช้จ่ายส่วนอื่นไว้จ่ายพร้อมเงินต้น หรือสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆทั้งหมดในวันที่ขอยืด และจ่ายเพียงเงินต้นในวันที่ปิดสัญญาก็ได้
 • 2 หากคุณไม่สามารถจ่ายเงินเต็มจำนวนหรือจ่ายค่ายืดสัญญา - เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยืดออก 150 บาท ต่อครั้ง หากไม่มีความจำเป็น เราแนะนำว่า คุณควรจะจ่ายเงินเต็มจำนวนของเงินกู้ + ค่าบริการโดยเร็วที่สุด!
 • 3 จำไว้เสมอว่าคุณควรพยายามที่จะชำระคืนเงินด้วยหนึ่งในสองตัวเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น เราจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายตามที่เหมาะสม