Customer Support
Operating Hours: 9:00AM – 6:00PM
Everyday
Repayment procedures are easy:
 • 1

  โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ผ่านธนาคาร K Bank UOB SCB ได้ทันที

  • 1การเพิ่มไมโครมันนี่เป็นบัญชีผู้รับโอน
  • 1) ลงชื่อเข้าใช้ในแอพพลิเคชั่นด้วยมือถือของท่าน

   p1

   2) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

   p1

   3) คุณจะพบว่าแอพพลิเคชั่นเข้าสู่หน้าหลักตามภาพด้านล่าง

   p1

   4) จากนั้นเลือกหัวข้อ "อื่นๆ" เพื่อเลือกหัวข้อเพิ่มบัญชีผู้รับโอน

   p1

   5) จากนั้น เลือกเมนู "การโอน" ตามภาพด่านล่าง

   p1

   6) เลือกเพิ่มบัญชีผู้รับโอน

   p1

   7) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและไปยังขั้นตอนต่อไป

   p1

   8) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยให้กด "ยืนยัน" โดยกรอกขอมูลให้ถูกต้องดังนี้

   ชื่อ: M Zaw Naw

   ชื่อเล่น: Micromoney

   เลขบัญชี: 2061 0320 6011 9280 1

   Email: mzawnaw.awc@gmail.com

   Beneficiary Bank Info: 060

   Visibility: Private

   p1

   9) เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง กรุณากด “ยืนยัน” อีกครั้ง

   10) ขณะนี้ท่านได้เพิ่มบัญชีผู้รับโอนเป็นไมโครมันนี่เรียบร้อยแล้ว

   p1

    

  • 2วิธีการจ่ายเงินให้แก่ไมโครมันนี่
  • 1) เปิดแอพพลิเคชั่น จากโทรศัพท์มือถือของท่าน

   p1

   2) ลงชื่อเข้าใช้ในระบบ

   p1

   3) คุณจะพบว่าแอพพลิเคชั่นเข้าสู่หน้าหลักตามภาพด้านล่าง

   p1

   4) จากนั้นเลือกหัวข้อ "อื่นๆ" เพื่อเลือกบัญชีผู้รับโอน หากคุณไม่สามารถหาบัญชีของไมโครมันนี่จากหัวข้อนี้ได้กรุณาดูวิธีการที่หัวข้อด้านบน

   p1

   5) หากมีบัญชีแล้วกรุณากด“เมนูการโอนเงิน”.

   p1

   6) เลือกการจ่ายทันที

   7) เลือกบัญชีไมโครมันนี่เป็นบัญชีผู้รับโอน. กดไปยังขั้นตอนต่อไป

   8) จากนั้นกดตามข้อมูลของแอพ

   – ในช่องจำนวนเงินที่ต้องการชำระ, โปรดใส่จำนวนเงินที่เท่ากับท่านได้รับจากไมโครมันนี่

   – เลือกสกุลเงินเป็น บาทไทย.

   – กรอกข้อมูลเลขบัญชีของท่าน

   *Note: หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

   p1

   9) กด "จ่ายเดี่ยวนี้" จากนั้นตรวจสอบข้อมูลเเละกด "ยืนยัน"

   10) ตอบคำถามยืนยันตัวตนของท่าน

   p1

   11) ระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ไปยัง SMS หรือ E-mail ของท่านกรุณากรอกรหัสดังกล่าวและกด "ยืนยัน"

   p1 p1

   12) เรียบร้อย!

   p1
  • 1วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีไมโครมันนี่
  • 1) เปิดแอพลิเคชั่นจากมือถือของท่าน

   p1

   2) ลงชื่อเข้าใช้

   p1

   3) คุณจะเข้าสู่หน้าหลัก โปรดเลือก “ข้อมูลบัญชี”.

   4) You will see your Bank Account Information like below.

   p1

   5) Press “Transfer”.

   p1

   6) To choose your AYA bank account, press “From Account: (*)”.

   7) To transfer, enter Micromoney’s AYA bank account 0080 1130 1002 4800 in “To Account: (*)”

   p1

   8) Then enter the amount and in the Message, type your name.

   p1

   9) Then press “Next” to proceed. Please carefully check the information.

   p1

   10) Then press “Confirm”.

   p1

   11) Check SMSOPT and press “OK”.Then enter your confirmation code like below.

   p1

   12) Success!

   p1
 • 2บัญชีธนาคารของ Micromoney มีดังนี้
  a) 2061 0320 6011 9280 1 for KBZ Bank
  b) 0080 1130 1002 4800 for AYA Bank
 • 3 ในการปิดบัญชีในวงเงินที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาโดยการเขียนในรายละเอียดการชำระเงิน
  YOUR LOAN NUMBER [A000……..] and YOUR PHONE NUMBER!
  ส่งการยืนยันการชำระเงินไปที่ Viber +959767 617 781
 • 2

  ทำการโอนเงินทันทีผ่านระบบการชำระเงินใด ๆ

   See PDF here.

   a) Log in to Mykyat.

   p1

   b) Press “Send Money”.

   p2

   c) Enter Micromoney’s phone number, amount and message. And then press “Continue”.

   p3

   d) Please check the information and proceed.

   p4

   e) Success!

   p5

   See PDF file here.

   a) Log in to your OK$ account. (No transaction fee for

   p1

   b) Press “Pay to”.

   p1

   c) Enter Micromoney’s Phone number (You’ll have to type twice). Micromoney's account number is 09454152526. And amount. Then press “Submit”.

   p1

   d) Please check the information and press “Pay”.

   p1

   e) Success!

   Attention: - If you're using this mehtod, you'll have to pay the transaction fee which is 900 MMK per transaction. (Example - If you'll pay 50000 MMK to Micromoney, please pay 50900 MMK.)

   a) Log in to your Wave Money account.

   p1

   b) Press “Send money”.

   p1

   c) Press “Enter number”.

   p1

   d) Enter Micromoney’s phone number - 09768207324. And press “Continue”.

   p1

   e) Enter amount. And press “Continue”.

   p1

   f) Please check the information. And then press “Yes, everything is correct”.

   p1

   g) Enter your PIN number. And press “Continue”.

   h) Success!

  • * ในการปิดบัญชีในวงเงินที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาโดยการเขียนในรายละเอียดการชำระเงิน
   LOAN NUMBER [A000 ...... .. ] และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ!
   ส่งการยืนยันการชำระเงินไปที่ Viber +959767 617 781
 • 3

  ทำการโอนเงินภายในประเทศผ่านสาขาของธนาคาร KBZ (หรือ AYA)

  • 1ไปที่สาขาธนาคารใดก็ได้
  • 2แจ้งพนักงานของธนาคารเพื่อการโอนเงิน
  • 3 ให้ข้อมูลที่จำเป็น (เช่นชื่อ, หมายเลข NRIC, หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและหมายเลขบัญชี ธนาคาร Micromoeny ให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
  • 4บัญชีธนาคารของ Micromoney มีดังนี้
   a) 2061 0320 6011 9280 1 (MicroMoney) for KBZ Bank
   b) 0080 1130 1002 4800 (MicroMoney) for AYA Bank
 • 4

  โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร K Bank UOB SCB ขณะนี้เราไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้ส่งเงินซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการของเรา

  • 1ค้นหาเครื่อง ATM ของธนาคารใดก็ได้.
  • 2ใส่บัตร ATM และใส่หมายเลขพิน
  • 3เลือก 'ธุรกรรมอื่น' ในเมนูการเลือกอินเตอร์เฟส
  • 4เลือก 'โอน' ในเมนูการเลือกอินเตอร์เฟซ
  • 5ป้อนบัญชีธนาคารของ Micromoney และคลิก "ยืนยัน" (บัญชีธนาคารของ Micromoney มีรายละเอียดด้านล่าง)
  • 6 ป้อนจำนวนเงินที่ต้องชำระ
  • 7ยินยอมให้เปิดเผยชื่อของคุณและเลือก 'ใช่'
  • 8 ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินและ 'ใช่' เพื่อยืนยัน
  • 9 Micromoney bank account numbers are as followings:
   a) 2061 0320 6011 9280 1 (MicroMoney) for KBZ Bank
   b) 0080 1130 1002 4800 (MicroMoney) for AYA Bank
  • 10 ในการปิดบัญชีในวงเงินที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาโดยการเขียนในรายละเอียดการชำระเงิน
   LOAN NUMBER [A000 ...... .. ] และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ!
   ส่งการยืนยันการชำระเงินไปที่Viber +959767 617 781